ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Τηλέφωνο :
6973347856 (κινητό) , +35799909846 (Κύπρος)

Διεύθυνση: Διαβαλκανικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 105, 60100 Κατερίνη

E - mail : interbalkaninstitute@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

  COPYRIGHT © 2016 IIEED