ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΣΠΙΤΙ

Κάνοντας κλικ στους παρακατω συνδέσμους μπορείτε να ακούσετε ολιγόλεπτες σκέψεις (σε μορφή mp3) πάνω στις επιμέρους θεματικές ενότητες. Σε παρένθεση αναγράφεται η χρονική διάρκεια του mp3.
ΣΤΟΧΟΙ ΖΩΗΣ
Β(1:14) Γ(1:21) Δ(1:28)
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΖΥΓΩΝ
B(2:15) Γ(1:44)
         
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
B(1:52) Γ(2:01) Δ(2:06)    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
B(1:54) Γ(2:43) Δ(0:58) E(2:25)  
 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΖΥΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
B(1:14) Γ(1:53) Δ(1:37) E(2:33) ΣΤ(1:20)
 
ΕΝΤΑΣΗ ΣΧΕΣΗΣ
B(1:58)  Γ(1:26) Δ(1:11) E(1:39) ΣΤ(1:5)
Ζ(1:51) Θ(5:14) Η(4:29) Ι(4:19) ΙΑ(5:55) ΙΒ(4:24)
ΙΓ(3:37) ΙΔ(5:11) ΙΕ(5:26) ΙΣΤ(5:45) ΙΖ(5:24) ΙΘ(5:50)
ΙΗ(4:12) Κ(5:14) ΚΑ(5:02) ΚΒ(5:35) ΚΓ(6:53)  
 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ
A(1:11) B(1:11) Γ(1:23) Δ(1:52) E(1:25)  
ΣΤ(1:45) Ζ(1:40) Θ(3:54) Η(3:13)   Ι(2:50)  
ΙΑ(5:18) ΙΒ(5:29) ΙΓ(5:21)  ΙΔ(5:39) ΙΕ(5:40) ΙΣΤ(5:04)
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
B(3:00) Γ(2:23) Δ(3:15) E(3:39)  
                     
ΘΕΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ
B(2:55)  Γ(3:21) Δ(4:07) E(3:29) ΣΤ(3:40)
Ζ(3:35) Θ(3:48) Η(4:53) Ι(4:14) ΙΑ(6:16) ΙΒ(5:54)
ΙΓ(6:53)          
                      
ΣΧΕΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ
B(7:00) Γ(4:53) Δ(5:34) E(4:54) ΣΤ(4:09)
Ζ(5:07) Θ(5:25) Η(4:02) Ι(4:40) ΙΑ(5:28) ΙΒ(4:03)
ΙΓ(4:56) ΙΔ(4:48) ΙΕ(5:12) ΙΣΤ(6:17)     
                                                                 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ
B(4:25) Γ(3:12) Δ(4:36) E(4:04) ΣΤ(4:09)
         
                            
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
B(5:28) Γ(4:41) Δ(4:34) E(3:43)  
                    
ΘΥΜΟΣ
B(4:35) Γ(5:40) Δ(4:28) E(5:09)  
ΣΤ(2:42) Ζ(2:23) Θ(3:20) Η(3:51) Ι(5:39)  
 
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
B(3:28) Γ(4:12)      
 
ΔΙΑΦΟΡΑ
 B(3:42)        
   
ΠΕΘΕΡΙΚΑ
         
 
ΠΙΚΡΙΑ
B(5:52)        
 
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
         
   
ΑΞΙΕΣ
B(4:54) Γ(5:36) Δ(5:12)    
                
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
B(3:48) Γ(5:15) Δ(4:09) E(4:16)  
ΣΤ(5:41) Ζ(5:16) Θ(4:08) Η(4:35) Ι(5:02)   
ΙΑ(3:55) ΙΒ(5:22) ΙΓ(5:14) ΙΔ(6:46) ΙΕ(7:31)   
ΙΣΤ(7:19) ΙΖ(6:44) ΙΘ(4:55) ΙΗ(6:01) Κ(4:28) ΚA(6:21)
 
ΛΑΘΗ
B(4:27) Γ(4:45)  Δ(4:17)    
              
ΠΙΕΣΗ
B(5:20) Γ(4:21) Δ(5:00)    
ΣΤΟΧΟΙ ΖΩΗΣ
B(5:16) Γ(4:53) Δ(4:12) E(4:41)  
ΣΤ(5:08) Ζ(4:01) Θ(4:32) Η(4:11) Ι(3:46) ΙΑ(5:07)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΖΥΓΩΝ
B(4:06) Γ(5:22) Δ(4:47) E(4:54) ΣΤ(5:29)
Ζ(5:27) Θ(5:20) Η(5:02) Ι(3:49) ΙΑ(5:11) ΙΒ(6:06)
ΙΓ(4:59) ΙΔ(6:04) ΙΕ(5:53) ΙΣΤ(5:24) ΙΖ(5:38) ΙΘ(5:19)
ΙΗ(5:54) Κ(5:31) ΚΑ(4:12)      
 
ΝΙΟΠΑΝΤΡΟΙ - ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΑΜΟΥ
B(4:36) Γ(5:11) Δ(4:11) E(5:01) ΣΤ(4:22)
Ζ(6:01) Θ(3:55) Η(5:06) Ι(4:26) ΙΑ(4:56) ΙΒ(4:07)
ΙΓ(5:28)
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
A(4:54) B(5:08) Γ(3:29) Δ(6:07) E(3:33) ΣΤ(4:23)
Ζ(5:24) Θ(5:28) Η(4:38) Ι(5:38) ΙΑ(5:32) ΙΒ(4:58)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
A(6:00) B(4:23) Γ(5:23) Δ(5:19) Ε(4:25) ΣΤ(5:49)
Ζ(6:36) Θ(8:18) Η(7:13) Ι(6:36) ΙΑ(6:10) ΙΒ(8:43)
ΙΓ(6:45)          

                                                               

  COPYRIGHT © 2020 IIEED