Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο για Εκπαιδευτική & Οικονομική Ανάπτυξη λειτούργησε για περίπο 15 χρόνια (2004-2019).
Βασικός σκοπός του ήταν η εκπαίδευση τοπικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις νέες εξελίξεις και τον ανταγωνισμό της παγκόσμιας αγοράς. Το Ινστιτούτο παρείχε επιμόρφωση σε θέματα παραγωγικότητας και ανάπτυξης. Γνωρίζοντας την εικόνα και τον τρόπο σκέψης των επιχειρήσεων, τόσο στα Βαλκάνια όσο και τις ΗΠΑ, το Ινστιτούτο ήταν μια γέφυρα επαφής για ανταλλαγή προτάσεων και λύσεων ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα με απώτερο στόχο το κοινό επιχειρηματικό όφελος.

Για παράδειγμα, από τις βασικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου ήταν όλα αυτά τα χρόνια η υλοποίηση σεμιναρίων, διάρκειας πέντε ημερών, σε αντικείμενα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως το μάρκετινγκ, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, η στρατηγική επιχειρήσεων αλλά και ημερίδες σε παρόμοια θέματα που σχετίζονται με την ηγεσία και το μάνατζμεντ. Εισηγητές των σεμιναρίων ήταν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι εταίροι που συνεργάζονταν με το Ινστιτούτο.

 

  COPYRIGHT © 2020 IIEED