Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ


Βασικός σκοπός μας είναι η εκπαίδευση τοπικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις νέες εξελίξεις και τον ανταγωνισμό της παγκόσμιας αγοράς. Το Ινστιτούτο παρέχει επιμόρφωση σε θέματα παραγωγικότητας και ανάπτυξης. Γνωρίζοντας την εικόνα και τον τρόπο σκέψης των επιχειρήσεων, τόσο στα Βαλκάνια όσο και τις ΗΠΑ, το Ινστιτούτο είναι μια γέφυρα επαφής για ανταλλαγή προτάσεων και λύσεων ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα με απώτερο στόχο το κοινό επιχειρηματικό όφελος.

Για παράδειγμα, από τις βασικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι η υλοποίηση σεμιναρίων, διάρκειας πέντε ημερών, σε αντικείμενα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως το μάρκετινγκ, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, η στρατηγική επιχειρήσεων αλλά και ημερίδες σε παρόμοια θέματα που σχετίζονται με την ηγεσία και το μάνατζμεντ. Εισηγητές των σεμιναρίων είναι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι εταίροι που συνεργάζονται με το Ινστιτούτο.

Η έδρα του Ινστιτούτου είναι στην Κατερίνη όπου έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων, σημαντικές συνεργασίες με φορείς όπως το Επιμελητήριο Πιερίας, για λογαριασμό του οποίου εκπαιδεύει και ενημερώνει τα μέλη του για το σύγχρονο «επιχειρείν» και τις μεθόδους τους.

  COPYRIGHT © 2016 IIEED