ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του Ινστιτούτου, ακολουθήθηκαν οι παρακάτω αξίες:


Συγκέντρωση στο στόχο μας
- Ο στόχος του Ινστιτούτου είναι να γίνει ο καταλύτης για εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη με το να φέρει στο προσκήνιο τις πηγές που χρειάζονται και να ικανοποιήσει τις ανάγκες.

Ακεραιότητα - Να φερόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια για να μπορούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη αυτών που υπηρετούμε.

Σχέσεις - Οτιδήποτε κάνουμε βασίζεται στο πόσο δυνατές είναι οι σχέσεις που δημιουργούμε με άλλους ανθρώπους για να πετύχουμε την τέλεια επικοινωνία

Καθοδηγούμαστε από στρατηγική - Το να παίρνουμε αποφάσεις με στρατηγική είναι απαραίτητο για να θέτουμε προτεραιότητες, να κάνουμε σχέδια, να τα υλοποιούμε και τέλος να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα του ινστιτούτου.

Συλλογικότητα - Το κάθε μέλος της ομάδας έχει κάτι να προσφέρει και τα χαρίσματά του είναι καταλυτικά, μοναδικά και απαραίτητα για να διαμορφωθεί και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί το όραμα.

  COPYRIGHT © 2020 IIEED